بر اساس این گزارش، سازمان مذکور همچنین در حال مذاکره با رگولاتوری همکار خود در هلند است که مسئولیت تأیید استفاده از خودروهای مختلف را در سراسر اروپا بر عهده دارد.

تسلا در این زمینه هنوز واکنشی از خود نشان نداده است. فناوری رانندگی خودکار تسلا به دنبال یک سری تصادفات مرگبار در سرتاسر جهان با بررسی‌های فزایندهای مواجه شده و تحقیقات دولت‌ها در مورد ضعف‌های آن افزایش یافته است.

هفته گذشته، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها در ایالات متحده پس از شکایت کاربران از مشکلات قابلیت رانندگی خودکار تسلا تحقیق در مورد آن را آغاز کرد.