ماشین نیوز

تقلید از اختاپوس برای ساخت یک ماشین

دانشمندان چینی با الهام از اُختاپوس، یک دستگاه تغییر رنگ طراحی کردند.

چهارشنبه 7 دی 1401 - 12:42