ماشین نیوز

بازگشت اسپایکر به بازار با ۳ خودروی جدید

گزارش‌ها حاکی از این هستند که یرند Spyker در سال ۲۰۲۲ با سرمایه گذار و خودرو‌های جدید به بازار باز خواهد گشت.

چهارشنبه 15 دی 1400 - 7:45