ماشین نیوز

خودروی فابیا مونت کارلو ۲۰۲۲ به نمایش درآمد

برند اشکودا خودروی فابیا مونت کارلو ۲۰۲۲ را به نمایش گذاشت.

دوشنبه 18 بهمن 1400 - 7:49