ماشین نیوز

سریعترین خودروی مونتاژی کشور، زیر پای راننده حرفه‌ای

مراسم تست‌درایو فونیکس FX طی روزهای چهارم و پنجم آبان برگزار شد.

شنبه 5 آذر 1401 - 14:47