ماشین نیوز

شهردار تهران از غرفه ایران‌دو‌چرخ بازدید کرد

شهردار تهران دیروز از غرفه ایران دوچرخ در نمایشگاه حمل و نقل پاک بازدید کرد.

پنجشنبه 7 بهمن 1400 - 7:08