ماشین نیوز

بازداشت تخریب کنندگان خودرو در محله مسعودیه

نیروی انتظامی از دستگیری افرادی که اقدام به تخریب خودرو‌های شهروندان در محله مسعودیه کرده بودند، خبر داد.

یکشنبه 26 دی 1400 - 14:33