ماشین نیوز

پیروزی در جهاد مقدس با رزمندگان و افسران بخش خصوصی

جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی و صنعتی روز یک شنبه با مقام معظم رهبری دیدار کردند.

سه شنبه 12 بهمن 1400 - 16:53