ماشین نیوز

بنتلی در سال ۲۰۲۱ رکورد فروش خود را شکست

بنتلی با رکوردشکنی در فروش سال ۲۰۲۱ خود با کمبود جهانی تراشه مقابله کرد.

شنبه 18 دی 1400 - 8:09