ماشین نیوز

کیفیت بنزین در کشور استاندارد است؟

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: سوخت توزیعی در جایگاه‌های سطح کشور در چهار مرحله مجزا کنترل می‌شود و بنزین توزیعی در جایگاه ‌های سوخت کشور استاندارد است.

چهارشنبه 29 دی 1400 - 12:02

کاربرد سوخت مصنوعی

بنیان سوخت مصنوعی (eFuel) متمرکز بر اتانول ذرت است، سوختی ارزان‌تر از بنزین و در دسترس‏‎‏؛ البته از اثرات مخرب آن بر موتور‌های احتراق داخلی هم نباید گذشت.

دوشنبه 20 دی 1400 - 12:17