ماشین نیوز

باطل کردن بیمه تاکسیران‎‌ها از سوی تامین اجتماعی!

مدیرعامل تاکسیرانی تهران در خصوص پروانه و بیمه تامین اجتماعی تاکسیران‌ها توضیحاتی ارائه داد.

یکشنبه 6 آذر 1401 - 9:00