ماشین نیوز

سرقت تابلوهای ایمنی؛ زمینه ای برای بروز سوانح رانندگی

جانشین پلیس راه همدان گفت: افزایش میزان سرقت تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی در جاده های اصلی و فرعی این استان زمینه ای برای افزایش بروز سوانح رانندگی شده است.

چهارشنبه 2 آذر 1401 - 8:24