ماشین نیوز

کمبود تابلوهای راهنمایی در بزرگراه‌های پایتخت

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به کمبود تعداد تابلوهای موجود در سطح بزرگراه‌ها از حل این موضوع تا سال آینده خبر داد.

شنبه 10 دی 1401 - 7:48