ماشین نیوز

کابل رها کننده ترمز دستی چه کاربردی دارد؟

ترمز دستی که به ترمز پارک نیز معروف است برای ثابت نگه‌داشتن خودروی متوقف شده به کار می‌رود

سه شنبه 14 دی 1400 - 16:37