ماشین نیوز

مجازات عدم کمک به مصدومان تصادفات رانندگی

کارشناس حقوق کیفری گفت: در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی از این کار خودداری کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

سه شنبه 2 فروردین 1401 - 9:59

سهم موتورسواران و عابران پیاده در تصادفات

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور گفت: ۷۸ درصد از جان‌باختگان مربوط به موتورسیکلت سواران و عابران پیاده است که ۳۶ درصداز این فوتی ها به موتورسیکلت سواران و ۴۲ درصد به عابرین پیاده تعلق دارد.

یکشنبه 19 دی 1400 - 12:16