ماشین نیوز

رانندگان مجاز به تغییر سیستم استاندارد خودرو هستند؟

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تغییر سیستم استاندارد خودروها گفت: بر اساس قانون این مجوز برای رانندگان وجود ندارد تا با تقویت و تغییر سیستم استاندارد خودرو اقدام به تردد در معابر کرده و بر این اساس از قوانین راهنمایی و رانندگی عدول کنند.

جمعه 24 دی 1400 - 16:12