ماشین نیوز

قیمت خودرو در بازار آزاد ۱۰ مهر

قیمت برخی از خودروها، امروز یکشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر بوده است.

یکشنبه 10 مهر 1401 - 12:57

قیمت خودرو در بازار آزاد ۹ مهر

قیمت برخی از خودروها، امروز شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با تغیراتی همراه است.

شنبه 9 مهر 1401 - 11:21

قیمت خودرو در بازار آزاد ۶ مهر

قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.

چهارشنبه 6 مهر 1401 - 13:06

قیمت خودرو در بازار آزاد ۲ مهر

قیمت برخی از خودروها، امروز شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با کمی تغییر همراه است.

شنبه 2 مهر 1401 - 12:02

قیمت خودرو در بازار آزاد ۳۰ شهریور

قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.

چهارشنبه 30 شهریور 1401 - 12:37

قیمت خودرو در بازار آزاد ۲۹ شهریور

قیمت برخی از خودروها، امروز دوشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.

سه شنبه 29 شهریور 1401 - 11:36

قیمت خودرو در بازار آزاد ۲۸ شهریور

قیمت برخی از خودروها، امروز دوشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با کمی تغییر همراه است.

دوشنبه 28 شهریور 1401 - 12:34

قیمت خودرو در بازار آزاد ۲۷ شهریور

قیمت برخی از خودروها، امروز یکشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با کمی تغییر همراه است.

یکشنبه 27 شهریور 1401 - 13:58

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۴ شهریور

قیمت برخی از خودروها، امروز پنج شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کمی تغییر همراه است.

پنجشنبه 24 شهریور 1401 - 14:10

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۳ شهریور

قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

چهارشنبه 23 شهریور 1401 - 11:22