ماشین نیوز

قیمت خودرو در بازار آزاد در دوم بهمن

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر است.

شنبه 2 بهمن 1400 - 11:11

قیمت خودرو در بازار آزاد در یکم بهمن

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر است.

جمعه 1 بهمن 1400 - 13:18

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۳۰ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته کاهش اندک داشته است.

پنجشنبه 30 دی 1400 - 13:16

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۹ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته حدود یک میلیون تومان کاهش یافته است.

چهارشنبه 29 دی 1400 - 12:07

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۸ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور متوسط یک میلیون تومان کاهش یافته است.

سه شنبه 28 دی 1400 - 11:48

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۷ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر است.

دوشنبه 27 دی 1400 - 11:42

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۶ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور متوسط با کاهش یک میلیون تومانی همراه است.

یکشنبه 26 دی 1400 - 11:45

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۵ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر است.

شنبه 25 دی 1400 - 11:50

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۴ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر است.

جمعه 24 دی 1400 - 12:40

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۳ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با ثبات نسبی همراه است.

پنجشنبه 23 دی 1400 - 11:16