ماشین نیوز

۲۱۰میلیارد دلار زیان خودروسازان جهان در ۲۰۲۱

یافته‌های مؤسسه تحقیقاتی آلیکس پارتنر نشان داده است که خودروسازان جهان در سال ۲۰۲۱ به خاطر کمبود چیپ‌ست و تراشه [ریزپردازنده‌های نیمه هادی]فرصت تولید ۷.۷ میلیون دستگاه خودرو را از دست دادند.

پنجشنبه 16 دی 1400 - 11:04