ماشین نیوز

اتوبوس برقی مخصوص سرویس مدارس

یک خودروساز چینی یک اتوبوس برقی مخصوص سرویس مدارس معرفی کرده که قادر به جابه جایی ۳۰ دانش آموز است و هزینه های سوخت و نگهداری آن ۶۰ درصد کمتر از نمونه های فعلی است.

یکشنبه 10 بهمن 1400 - 14:35