ماشین نیوز

قیمت برخی از خودروهای سانگ یانگ

در این گزارش به بررسی قیمت محصولات خودرو سانگ یانگ موجود در بازار پرداخته ایم.

شنبه 17 دی 1401 - 13:58