ماشین نیوز

تلاش خودروساز کره‌ ای برای مقابله با کمبود تراشه

با ادامه بحران کمبود تراشه در جهان، خودروساز کره‌ ای روشی را برای عبور از این چالش پیدا کرد.

دوشنبه 20 دی 1400 - 16:00