ماشین نیوز

رونق به بازار خودروی جهانی باز خواهد گشت؟

تحویل خودروهای اشکودا فولکس‌واگن برای چهارمین سال متوالی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.

یکشنبه 25 دی 1401 - 10:13