ماشین نیوز

تکلیف خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی چه شد؟

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آخرین وضعیت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار داشتند را اعلام کرد.

چهارشنبه 7 دی 1401 - 12:44