ماشین نیوز

ولوو در مدار صعود قرار گرفت

رشد فروش ولوو در ماه نوامبر به ۱۲ درصد رسید.

یکشنبه 13 آذر 1401 - 12:06