ماشین نیوز

آتش سوزی در نمایشگاه خودرو با سه کشته

آتش سوزی در نمایشگاه خودروهای سنگین، رو به روی کبریت سازی در جاده تبریز ـ دیزل آباد سه کشته و هفت مصدوم بر جا گذاشت.

سه شنبه 14 دی 1400 - 7:30