دلیل ممنوعیت بکسل کردن خودرو توسط خودروهای شخصی

دلیل ممنوعیت بکسل کردن خودرو توسط خودروهای شخصی

دلیل اینکه بکسل کردن خودروهای معیوب توسط خودروهای شخصی ممنوع میباشد را در تصویر می‌بینید.  خودروهای ویژه حمل و بکسل کردن باید دارای علائم دیداری و هشداری باشند.

سه شنبه 21 دی 1400 - 14:28