ماشین نیوز

دلیل ممنوعیت بکسل کردن خودرو توسط خودروهای شخصی

دلیل اینکه بکسل کردن خودروهای معیوب توسط خودروهای شخصی ممنوع میباشد را در تصویر می‌بینید.  خودروهای ویژه حمل و بکسل کردن باید دارای علائم دیداری و هشداری باشند.

سه شنبه 21 دی 1400 - 14:28