ماشین نیوز

واردات خودرو “بلامانع” است

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودرو در کشور منعی ندارد، اما عمده تقاضا در کشور برای واردات خودروهای کارکرده است.

شنبه 9 بهمن 1400 - 18:10