ماشین نیوز

فراخوان تسلا اینبار به فاصله یک روز!

تسلا ۳۲۱ هزار خودروی آمریکایی را به دلیل مشکل چراغ عقب فراخوان می‌کند.

یکشنبه 29 آبان 1401 - 9:04