ماشین نیوز

وضعیت بازار خودرو بدتر خواهد شد

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس واردات خودروی خارجی را در گرو تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و در مورد سامان دهی بازار خودروی داخلی پیشنهاد کرد که عرضه و تقاضای بازار خودرو برابر شود.

دوشنبه 20 دی 1400 - 7:50