ماشین نیوز

چگونه ماشین رنگ شده را بشناسیم؟

هنگام خرید خودروی دست دوم، باید مراقب باشید خودروی مورد نظر رنگ شده نباشد.

یکشنبه 19 دی 1400 - 8:23