ماشین نیوز

عرضه خودروی سایبرتراک باز هم به تأخیر افتاد

شرکت تسلا باز هم بدقولی کرد و عرضه خودروی سایبرتراک را تا ابتدای سال ۲۰۲۳ به تأخیر انداخت. این تأخیر موجب خوشحالی رقبای تسلا خواهد شد.

شنبه 9 بهمن 1400 - 8:00