ماشین نیوز

شیوه عرضه خودرو‌های سازمان اموال تملیکی در بورس

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از تنظیم شیوه نامه عرضه خودرو‌های سازمان اموال تملیکی در بورس کالا خبر داد.

چهارشنبه 22 دی 1400 - 7:32