ماشین نیوز

تولید انبوه اطلس در اردیبهشت ماه سال آینده

مدیر پروژه خودرو اطلس سایپا گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، بدنه های VP خودرو اطلس که در اواخر شهریور تولید شده بود با رنگ های جذاب جهت انجام تست های مختلف مونتاژ و آماده شده است.

یکشنبه 20 آذر 1401 - 19:04