ماشین نیوز

زیان دو خودرو ساز قابل ادامه نبود

رئیس سازمان بورس گفت: انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی یقینا قابل ادامه نبود و این صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتما با یک توقف تلخ مواجه می‌شد.

دوشنبه 26 دی 1401 - 12:16