ماشین نیوز

عرضه محصول جدید زامیاد

قائم مقام مدیرعامل زامیاد از تولید و عرضه خودرو پادرا پلاس لانگ تا یک ماه دیگر با قیمت اقتصادی به بازار خبر داد.

یکشنبه 6 آذر 1401 - 8:20