ماشین نیوز

عرضه اولین ماشین-دوچرخه برقی در سال ۲۰۲۲

اولین ماشین-دوچرخه برقی ساخت نروژ به نام فریکار، اواخر امسال در دسترس خریداران قرار خواهد گرفت.

جمعه 24 دی 1400 - 13:38