ماشین نیوز

سرنوشت مسیرهاى دوچرخه سوارى پایتخت چه مى شود؟

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: دوچرخه سواری نیازمند حمایت مالی از سمت دولت و شهرداری است.

دوشنبه 12 دی 1401 - 11:37