ماشین نیوز

دکتر حسین قاهری رئیس مرکز تجاری ایران در چین شد

مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در چین به مرکزیت شهر شانگهای با ریاست دکتر حسین قاهری فعالیت خود را آغاز کرد.

شنبه 12 آذر 1401 - 9:48