ماشین نیوز

اعتصاب کامیون‌داران در کره جنوبی جدی شد

پس از آنکه رئیس‌جمهور کره‌جنوبی اعتصاب سراسری کامیون‌داران را اقدامی غیرقانونی و غیرقابل قبول برای “گروگان گرفتن” زنجیره تامین ملی در طول بحران اقتصادی خواند و هشدار داد که دولت ممکن است برای شکستن اعتصاب وارد عمل شود، وزیر حمل و نقل از مذاکره با کامیون‌داران در روز دوشنبه خبر داد.

شنبه 5 آذر 1401 - 10:18