ماشین نیوز

آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو

رئیس کل محاکم تهران آخرین وضعیت پرونده شرکت رامک خودرو و پرداخت مطالبات شکات این پرونده را تشریح کرد.

شنبه 2 بهمن 1400 - 11:25