رانندگان تاکسی حرفه‌ای می‌شوند

رانندگان تاکسی حرفه‌ای می‌شوند

نخستین دوره آموزشی و آزمون متقاضیان بدو ورود تاکسیرانی سال ۱۴۰۱، با حضور بیش از ۸۰ نفر شرکت کننده در معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان برگزار شد.

یکشنبه 28 فروردین 1401 - 9:01

تعلیق پروانه فعالیت رانندگان تاکسی که واکسن نزده‌اند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور از تعلیق پروانه فعالیت رانندگان تاکسی که واکسن دریافت نکرده اند، خبر داد.

شنبه 16 بهمن 1400 - 8:33