ماشین نیوز

پیام مدیرعامل گروه بهمن به مناسبت روز حمل و نقل

شبکه حمل و نقل، عنصری تمدن ساز و بستری برای توسعه یک سرزمین است. به گواه تاریخ کارآمدی این شبکه منبع اقتدار و امنیت سخت و نرم دولت‌ها است. مرور شواهد از دوران باستان تا کنون نشان می‌دهد، زیرساخت‌ها و تجهیزات به روز جابجایی کالا، کشورها را متقدر و ایمن کرده است.

یکشنبه 27 آذر 1401 - 7:21