ماشین نیوز

۴۵ درصد وسایل نقلیه کشور فرسوده هستند

جهانگیر با بیان اینکه مجموعه ۴۵ درصد وسایل نقلیه کشور در سن فرسودگی هستند، گفت: این قانون که بسیار مهم است اجرایی نمی‌شود.

پنجشنبه 30 دی 1400 - 7:54