ماشین نیوز

ساخت ماشین با آهن های قراضه + تصاویر

مرد با استعداد هندوستانی که با آهن های قراضه یک خودروی جیپ ساخته بود از کارآفرین شهیر این کشور جایزه ای ارزنده دریافت کرد.

پنجشنبه 7 بهمن 1400 - 9:15