ماشین نیوز

پایان تولید سدان پاسات فولکس واگن در اروپا

فولکس واگن طبق اعلام قبلی خودروی سدان پاسات را کنار خواهد گذاشت تا خودرو‌های جایگزین آن را توسعه دهد.

دوشنبه 20 دی 1400 - 14:48