ماشین نیوز

رکورد سریع ترین خودروی برقی جهان شکسته شد

یک شرکت سازنده خودروهای برقی در کرواسی، رکورد ساخت سریع ترین اتومبیل برقی جهان را به نام خود ثبت کرده و تسلای آمریکایی را به عقب رانده است.

چهارشنبه 25 آبان 1401 - 9:51