ماشین نیوز

راه اندازی سریع ترین قطار هیدروژنی

چین قطاری با آلایندگی صفر راه اندازی کرده که با استفاده از سلول های سوختی هیدروژنی و با استفاده از ابرخازن ها کار می‌کند.

دوشنبه 3 بهمن 1401 - 12:47