ماشین نیوز

به زودی سهام دولت در خودروسازی واگذار می شود

وزیر صمت دولت سیزدهم گفت: در اسرع وقت سهام های سازمان گسترش به سهامداران خصوصی واگذار می شود.

سه شنبه 5 بهمن 1400 - 13:47