ماشین نیوز

واریز سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی در بهمن

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: کارگروه مدیریت مصرف سوخت، نحوه و زمان واریز سهمیه‌های جبرانی باقی مانده وسایل حمل و نقل عمومی را تصویب کرد.

سه شنبه 21 دی 1400 - 15:38