ماشین نیوز

بلندپروازی سونی برای ورود به بازار خودروهای برقی

سونی از تصمیم خود برای راه اندازی شرکتی در بهار ۲۰۲۲ برای ورود به بازار خودروهای برقی خبر داد.

پنجشنبه 16 دی 1400 - 11:11